• Yard Management System
    Yard Management

Optimera administrationen av lastgården med Collect YMS

Collect YMS är ett Yard Management System som erbjuder en rad fördelar för administration av ankommande och avgående lastenheter. Lastenheterna utgörs vanligen av lastbilar, containrar, trailrar etc. Hanteringen kan integreras med Astro WMS eller andra lagerstyrningssystem.

Collect YMS ger bättre överblick, eftersom det håller reda på alla fordonsrörelser. Ni får full insyn i er dockningskapacitet per timme och all viktig information om förare, fordon, registreringsskyltar osv. registreras.

Med Collect YMS kan ni optimera användningen av fordon på lastgården för att minimera tomkörning. Fordonsförarna dirigeras att hämta och lämna i realtid via en skärm, vilket eliminerar behovet av att plocka upp körordrar etc.

Följande viktiga uppgifter löses med Collect YMS:


Planering

Verktyget ger en helikopter-vy av den aktuella situationen, vilka försändelser som är försenade och vilka lastbryggor som är tillgängliga under en viss tidsperiod.

Portvaktsfunktion

Portvakten kan anvisa föraren en ankommande lastenhet, vilken lastbrygga fordonet ska angöra eller på vilken parkeringsplats fordonet ska ställas. Portvakten kan även, innan avgång, anvisa vilken returlastenhet föraren ska hämta. Tidpunkterna för ankomst och avgång loggas, så att man kan kontrollera att transportörerna fullgör sina åtaganden.

Lastgårdsfunktion

Lastgården är uppdelad i parkeringsytor som kan bestå av separata platser eller fungera som en obegränsad parkeringsyta, allt efter kundens behov. Med Collect YMS kan de lastenheter som behöver parkeras före angöring automatiskt tilldelas plats innan dockning är möjlig. När lastbryggan blir tillgänglig genereras automatiskt en förflyttningsorder till lastenheten.

Uppdragshantering

När ett förflyttningsuppdrag skapas för lastgårdens fordon köas det enligt prioritet. Traktorn utför sedan uppdragen enligt deras prioritet. Tomkörning minimeras genom att hämtningsuppdragen läggs nära en avlämningsplats.

Transportörpool

Denna funktion används för att visa mängden lastenheter per transportör och lastenhetstyp på lastgården. Informationen används för att minska antalet lastenheter eller för att beställa extra lastenheter, beroende på aktuella behov.Voice PLANNING Dashboards Wharehouse 3D WMS
Arbeta med händerna fria och minska felen >>
Warehousing Voice

Allokera resurser effektivt >>
Warehousing Workforce planner

Samla in och visualisera data >>
Warehousign Dashboard

Analysera lagret i 3D >>
Warehousing 3D

100 % control from picking to shipping >>
Warehousing WMS

Fördelar

  • Optimera användningen av fordon på lastgården genom att minimera tomkörningen.
  • Få kontroll över alla ankommande och avgående fordon.
  • Få en snabb överblick av dockningskapaciteten per timme.
  • Registrera all viktig information om förare, registreringsskyltar, rörelser osv.

In practice buttons

Podcasts Webinars ROI Booklets White papers Brochures Events
Information
Vi vill gärna höra från dig!
Contact us
Nyhetsbrev
INSPIRATION! Vi tillhandahåller inspirerande, fördjupande artiklar och nyheter inom området Supply Chain IT. Prenumerera nu så får du den mest intressanta informationen direkt i inboxen — utan kostnad, 6 gånger per år.
Prenumerera
Följ oss
Följ med oss ​​i sociala medier och få de senaste i ditt eget flöde.